Ο αυχένας ή αλλιώς Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ) είναι το τμήμα των 7 πρώτων σπονδύλων (από την κεφαλή μέχρι τον θώρακα). Ψηλαφητά είναι εύκολο να βρεθεί που τελειώνει, καθώς προεξέχει το τελευταίο οστό όταν σκύψουμε το κεφάλι μας. Ο αυχένας, όπως και όλη η σπονδυλική στήλη, έχει περίπλοκη ανατομία. Ο κάθε σπόνδυλος έχει ένα πρόσθιο μέρος (σώμα), στο οποίο εφαρμόζονται τα φορτία του σώματος και ένα οπίσθιο (πέταλο). Το πέταλο έχει πολλές προεξοχές. Η οπίσθια προεξοχή είναι η ψηλαφητή και λέγεται άκανθα. Ανάμεσα στο σώμα και στο πέταλο υπάρχει ένα κανάλι. Στο κανάλι αυτό, που ονομάζεται νωτιαίος σωλήνας, βρίσκεται σχεδόν απόλυτα προστατευμένος ο νωτιαίος μυελός. Στα πλάγια του σωλήνα υπάρχουν κάποια ανοίγματα από τα οποία βγαίνουν τα νεύρα που νευρώνουν τα άνω και κάτω άκρα καθώς και το υπόλοιπο σώμα.

Δυο σπόνδυλοι συνδέονται μεταξύ τους με τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και τους συνδέσμους τους.

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένα μαξιλαράκι με υγρό το οποίο απορροφά τους κραδασμούς και αυξάνει την επιφάνια άρθρωσης των σπονδύλων. Η διαταραχή του δίσκου προκαλεί πίεση στον νωτιαίο μυελό. Η πρόπτωση του δίσκου ονομάζεται κοίλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και ανάλογα το κομμάτι που πιέζει έχει αντίστοιχα νευρολογικά συμπτώματα.

Ο αυχένας σταθεροποιείται και ελέγχεται από μια πληθώρα μυών που ελέγχουν επίσης την κεφαλή, τον ώμο και την ωμοπλάτη.