Ο αγκώνας είναι μια πιο σύνθετη άρθρωση απ ότι φαντάζει. Αποτελείται από τρία οστά: την κερκίδα, την ωλένη (τα δύο οστά του αντιβραχίου –πήχη) και το βραχιόνιο. Τα οστά αυτά συνδέονται με ισχυρούς συνδέσμους. Ο αγκώνας επιτρέπει την κίνηση της κάμψης- έκτασης, αλλά και του υπτιασμού- πρηνισμού (μια κίνηση στροφής που επιτρέπει να γυρνά το χέρι)

Ο αγκώνας αποτελείται από τρείς αρθρώσεις: την άρθρωση της κερκίδας με το βραχιόνιο (βραχιονοκερκιδική), της ωλένης με το βραχιόνιο (βραχιονωλένια) και την άνω κερκιδωλενικη, δηλαδή την άρθρωση της κερκίδας με την ωλένη.