Οι πλάγιοι σύνδεσμοι προστατεύουν το γόνατο από τις πλάγιες κινήσεις του (βλαισότητα ραιβότητα).

 

Έσω πλάγιος

Τι είναι;

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηρού και καταφύεται στο έσω μέρος της κνήμης. Φυσιολογικά προστατεύει και σταθεροποιεί το γόνατο από την πλάγια κίνηση της κνήμης προς τα έσω (βλαισότητα). Όταν οι δυνάμεις που θα εφαρμοστούν στο γόνατο (κυρίως από άμεση πλήξη από την έξω πλευρά) είναι περισσότερες από όσο μπορεί να αντέξει ο σύνδεσμος, τότε υπάρχει τραυματισμός του. Ο τραυματισμός μπορεί να είναι από απλή διάταση έως πλήρη ρήξη. Πολλές φορές στον τραυματισμό συνυπάρχει και κάκωση του πρόσθιου χιαστού.

Διάγνωση συμπτώματα

Ο ασθενής θα περιγράψει τον τύπο του τραυματισμού, ενώ ταυτόχρονα θα αναφέρει πόνο στην έσω επιφάνεια του γόνατος. Στην άρθρωση θα υπάρχει πολλές φορές οίδημα και αίμαθρο (αίμα στην άρθρωση), ενώ θα περιγράφει και μια κατάσταση αστάθειας. Το ιστορικό σε συνδυασμό με τα ειδικά κλινικά τεστ θα οδηγήσουν στην διάγνωση, ενώ η μαγνητική τομογραφία θα πιστοποιήσει τη βλάβη.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνήθως είναι συντηρητική, αλλά σε πλήρη ρήξη, σε πολλαπλές βλάβες του γόνατος και σε αποτυχία της συντηρητικής προτείνεται και το χειρουργείο (με συρραφή του συνδέσμου).

 Η μερική ρήξη έχει χρόνο αποκατάστασης περίπου 2 μήνες και εφαρμόζεται ένας νάρθηκας (ο οποίος περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις και τη μεγάλη κάμψη) και πρόγραμμα θεραπείας, που έχει στόχο τη σταδιακή ενδυνάμωση και την αύξηση της ιδιοδεκτικότητας. Σε ολική ρήξη το πρόγραμμα πάλι μπορεί να είναι συντηρητικό και ο χρόνος αυξάνεται στους 4 μήνες.

Φυσικοθεραπευτικά μέσα

 • Μάλαξη
 • ΤΕΝΣ
 • Υπέρηχος
 • Taping
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας
 • Παγοθεραπεία
 • Διατάσεις

 

Έξω πλάγιος

Τι είναι;

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηρού και καταφύεται στην κεφαλή της περόνης. Φυσιολογικά προστατεύει και σταθεροποιεί το γόνατο από την πλάγια κίνηση της κνήμης προς τα έξω (ραιβότητα). Όταν οι δυνάμεις που θα εφαρμοστούν στο γόνατο (κυρίως από άμεση πλήξη από την έσω πλευρά) είναι περισσότερες από όσο μπορεί να αντέξει ο σύνδεσμος, τότε υπάρχει τραυματισμός του. Ο τραυματισμός μπορεί να είναι από απλή διάταση έως πλήρη ρήξη.

Διάγνωση - Συμπτώματα

Ο ασθενής θα περιγράψει τον τύπο του τραυματισμού ενώ ταυτόχρονα θα αναφέρει πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος. Στην άρθρωση θα υπάρχει πολλές φορές οίδημα και αίμαθρο (αίμα στην άρθρωση), ενώ θα περιγράφει και μια κατάσταση αστάθειας. Το ιστορικό σε συνδυασμό με τα ειδικά κλινικά τεστ θα οδηγήσουν στην διάγνωση, ενώ η μαγνητική τομογραφία θα πιστοποιήσει τη βλάβη.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνήθως είναι συντηρητική, αλλά σε πλήρη ρήξη, σε πολλαπλές βλάβες του γόνατος και σε αποτυχία της συντηρητικής προτείνεται και το χειρουργείο (με συρραφή του συνδέσμου).

Η μερική ρήξη έχει χρόνο αποκατάστασης περίπου 2 μήνες και εφαρμόζεται ένας νάρθηκας (ο οποίος περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις και τη μεγάλη κάμψη) και πρόγραμμα θεραπείας, που έχει στόχο τη σταδιακή ενδυνάμωση και την αύξηση της ιδιοδεκτικότητας, ενώ σε ολική ρήξη το πρόγραμμα πάλι μπορεί να είναι συντηρητικό και ο χρόνος αυξάνεται στους 4 μήνες.

Φυσικοθεραπευτικά μέσα

 • Μάλαξη
 • ΤΕΝΣ
 • Υπέρηχος
 • Taping
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας
 • Παγοθεραπεία
 • Διατάσεις