Η ανατομία του καρπού είναι από τις πιο πολύπλοκες σε όλο το σώμα. Κανένα άλλο σημείο δεν είναι σχεδιασμένο να εκτελεί κινήσεις με τέτοια ακρίβεια και αρμονία. Περίπου 30 σύνδεσμοι διατηρούν τη σταθερότητα των πολλών αρθρώσεων, ενώ επίσης περίπου 30 μυς καταφύονται ή εμπλέκονται στην κίνηση της άκρας χείρας.

Οστικά αποτελείται από τις επιφάνειες της κερκίδας και της ωλένης, οι οποίες αρθρώνονται με μια σειρά μικρών οσταρίων (μείζον και έλασσον πολύγονο, κεφαλωτό και αγκιστρωτό) τα οποία με τη σειρά τους αρθρώνονται με μια δεύτερη σειρά οσταρίων (σκαφοειδές μεινοειδές, πυραμοειδές και πισοειδές). Στη συνέχεια αρθρώνονται με τα 5 μακρά οστά των μετακαρπίων, τα οποία αρθρώνονται στις πρώτες φάλαγγες των δακτύλων αντίστοιχα.

Η πολυπλοκότητα αυτή δημιουργεί και την πληθώρα προβλημάτων που παρουσιάζονται στην άκρα χείρα, ενώ επίσης η απαραίτητη υπέρμετρη χρήση της οδηγεί στην περεταίρω επιρρέπειά της στους τραυματισμούς.