Στο φυσικοθεραπευτήριό μας λειτουργεί ο κανόνας της εξατομικευμένης θεραπείας. Ο φυσικοθεραπευτής θα λάβει ένα μακροσκελές ιστορικό για την πάθηση του ασθενούς, για το γενικότερο ιατρικό του προφίλ, τον τρόπο ζωής και τις βλέψεις του για αποκατάσταση. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ο φυσικοθεραπευτής θα καταλήξει σε ένα προσωπικό πρόγραμμα αποκατάστασης που θα επιτρέψει στον ασθενή την πλήρη θεραπεία του.

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας Κουκάκι καλύπτει θεραπείες για μια ευρεία γκάμα ορθοπεδικών παθήσεων - αθλητικές κακώσεις και τραυματισμοί, εκφυλιστικές παθήσεις, προβλήματα πόνου, γενικευμένα σύνδρομα, κ.ά.

Σημαντικό στοιχείο για εμάς είναι η διόρθωση ολόκληρου του τρόπου ζωής και όχι μόνο των συμπτωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη συμμετοχή του ασθενούς. Προτείνουμε αλλαγές σε πτυχές της καθημερινότητας όπως εργασία, στάση σώματος, άθληση, ασκήσεις για το σπίτι κ.λπ.

Επίσης, εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα πρόληψης πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας

Τέλος, η αποκατάσταση των ορθοπεδικών παθήσεων γίνεται με χρήση ειδικών μηχανημάτων, με ασκήσεις, με χειρισμούς από τον φυσικοθεραπευτή, κ.ά.